Profil společnosti CDC GOLF

Dne 14. dubna 2002 byla založena firma CDC GOLF, s. r. o. s cílem zaplnit mezeru v oblasti golfového průmyslu. Do této doby neexistoval v České republice jiný subjekt se zaměřením na komplexní dodávky golfových sportovišť.

Consultants – Design – Constructors – tato tři slova, jejichž počáteční písmena jsou obsažena v názvu společnosti, napovídají o podnikatelských aktivitách soustřeďujících se na uspokojení stále narůstajících požadavků a poptávek po stavbách a rekonstrukcích golfových hřišť, parků i okrasných zahrad.

Golfová hřiště

Jako generální dodavatel staveb se firma CDC GOLF, s.r.o. podílí na každé zakázce již od počátečních konzultací pro upřesnění investičního záměru a zastupování investora při územním a stavebním řízení. Na dodávkách projektové dokumentace pro golfové areály spolupracujeme s renomovanou rakouskou golfovou architektonickou kanceláří Hanse Georga Erhardta ze Steyeru, který je jedním z předních evropských golfových architektů.

Nejnáročnější fází je bezesporu samotná stavba. Ta zahrnuje přesuny hmot řádově ve 100.000 m3, modelace terénu speciální technikou, stavbu závlahového systému včetně vodních rezervoárů a konečně také osetí tvarované plochy. Naši odborníci z oblasti trávníkářství a řízení provozu golfového hřiště jsou schopni zaškolit obsluhu nově vzniklého areálu a garantovat tak investorovi péči, kterou golfové hřiště vyžaduje.

Zahrady a parky

Naše zkušenosti z realizací hřišť ( modelování terénu, návrhy ozelenění, zakládání a péče o trávník, závlahové systémy aj. ) nabízíme klientům také pro zakládání zahrad a parků.

Projekty zahrad a parkových celků vytváří naši vlastní odborníci. I menším zakázkám přikládáme patřičnou důležitost a věnujeme se jim s maximálním nasazením a péčí.